لیست قیمت

 

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹زعفران سال گذشتهزعفران سال جاری
نام و نوع محصولقیمت هر کیلو(تومان)قیمت هر کیلو(تومان)
زعفران نگین سوپراتویی۱۳۸۰۰.۰۰۰
زعفران نگین سوپر ۱۲۵۰۰.۰۰۰
زعفران نگین درجه یک۱۱۲۰۰.۰۰۰
زعفران نگین (شبه نگین)۱۰۵۰۰.۰۰۰
زعفران سرگل سوپر صادراتی ۹.۷۰۰.۰۰۰
زعفران سرگل قاینات سورت شده صادراتی۹.۵۰۰.۰۰۰
زعفران پوشال قلمدار سوپر صادراتی۸۹۰۰.۰۰۰
زعفران پوشال قلمدار۸۶۰۰.۰۰۰
زعفران دسته(دخترپیچ)۷۶۰۰۰۰۰
نرمه زعفران ۷۰۰۰۰۰۰
خامه(سفید) زعفران------
پیاز زعفران توافقی
زرشک دانه اناری صادراتی۵۳.۰۰۰
زرشک پفکی صادراتی ۶۵۰۰۰
زرشک دانه اناری معمولی ۵۰.۰۰۰
زرشک پفکی درجه۲۵۷.۰۰۰
کنسانتره زرشک _