لیست قیمت

 

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
زعفران سال گذشتهزعفران سال جاری
نرمه زعفران ۷۲۰۰۰۰۰
نام و نوع محصولقیمت هر کیلو(تومان)قیمت هر کیلو(تومان)
کنسانتره زرشک _
زعفران نگین سوپراتویی۱۳۵۰۰.۰۰۰
زعفران نگین سوپر ۱۲۴۰۰.۰۰۰
زعفران نگین درجه یک۱۱۳۰۰.۰۰۰
زعفران نگین (شبه نگین)۱۰۵۰۰.۰۰۰
زعفران سرگل قاینات سورت شده صادراتی۹.۲۰۰.۰۰۰
زعفران سرگل سوپر صادراتی ۹.۵۰۰.۰۰۰
زعفران دسته(دخترپیچ)۷۵۰۰۰۰۰
زعفران پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۰۰۰.۰۰۰
زعفران پوشال قلمدار۸۶۰۰.۰۰۰
زرشک دانه اناری معمولی ۵۲.۰۰۰
زرشک دانه اناری صادراتی۵۶.۰۰۰
زرشک پفکی صادراتی ۶۷۵۰۰۰
زرشک پفکی درجه۲۵۷.۰۰۰
خامه(سفید) زعفران------
پیاز زعفران توافقی