لیست قیمت

 

تاریخ بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۵/۵


زعفران سال گذشتهزعفران سال جاری
نام و نوع محصولقیمت هر کیلو (تومان)قیمت هر کیلو (تومان)
زعفران نرمه۷۵۰۰۰۰۰
کنسانتره زرشک _
زعفران نگین سوپراتویی۱۴۵۰۰.۰۰۰
زعفران نگین سوپر ۱۳۴۰۰.۰۰۰
زعفران نگین درجه یک۱۲۳۰۰.۰۰۰
زعفران نگین (شبه نگین)۱۰۸۰۰.۰۰۰
زعفران سرگل قاینات سورت شده صادراتی۹.۶۰۰.۰۰۰
زعفران سرگل سوپر صادراتی ۱۰۰۰۰۰۰۰
زعفران دسته(دخترپیچ)۷۶۰۰۰۰۰
زعفران پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۲۰۰.۰۰۰
زعفران پوشال قلمدار۸۸۰۰.۰۰۰
زرشک دانه اناری معمولی ۵۲.۰۰۰
زرشک دانه اناری صادراتی۵۶.۰۰۰
زرشک پفکی صادراتی ۶۷۵۰۰۰
زرشک پفکی درجه۲۵۷.۰۰۰
خامه(سفید) زعفران------
پیاز زعفران توافقی